Gårsdagens affald - morgendagens ressourcer

Cirkulær økonomi er nøglen til fremtidens velstand og velfærd, og vi kan roligt gribe ansvaret allerede i vor egen generation.

Af: Jane Kjølbye

Dakofas CØ Camp med miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og direktør Ole Morten Petersen.

8. august 2016 havde vi på globalt plan forbrugt hele årets produktion af naturens ressourcer, fortæller Ole Morten Petersen, direktør i DAKOFA. Og hvad tyr menneskeheden så til? Man trækker selvfølgelig over.

Det globale overforbrug

-Desuden vil jordens befolkningstal om 10-20 år være øget med ca. 2-3 mia. mennesker. Og naturligvis vil også 3.-verdenslande have del i de samme materielle goder, som vi tager som en selvfølge i vores del af verden, og dermed vil ressourcetrækket blive intensiveret endnu mere, forklarer Ole Morten Petersen.

-Det er indlysende nok også i de store industrivirksomheders interesse at bidrage til løsning af den gordiske knude om mangel på ressourcer, for de risikerer en dag ikke at kunne få fat i de materialer, der er fundamentet for deres produkter, understreger Ole Morten Petersen. Det har fået virksomheder som fx Carlsberg, Ikea, Nike og mange andre til at nytænke deres forretningsmodeller, så de i højere grad tænker materialeforbrug og tilbagetagning ind i deres produkter. I gennemsnit består over 50% af en vares produktionsomkostninger af det materiale, der skaber varen, og dermed er genanvendelse af det brugte materiale afgørende for den fremtidige produktion.

I FN-regi er vedtaget 17 Bæredygtighedsmål, heriblandt også mål vedrørende naturens ressourcer. Og i EU udarbejdes nu en lovpakke, der omhandler den cirkulære økonomi, CØ, og samtlige lande i EU vil være tvunget til at leve op til selv meget ambitiøse krav om fx genanvendelse og genbrug af ressourcerne.

-Den cirkulære økonomi bliver nøglen til fremtidens velstand og velfærd – og vi kan godt starte i vor egen generation, understreger Ole Morten Petersen.

DAKOFA

  • Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer; afholder utallige konferencer, seminarer, kurser og netværksmøder inden for cirkulær økonomi, affaldshåndtering, affalds forebyggelse, ressourceeffektivitet m.v.
  • Sikrer nyhedsdækning om affald og ressourcer via foreningens hjemme side til alle interesserede aktører.
  • Har 255 private og offentlige medlemsorganisationer.
  • Er en a-politisk medlemsejet forening.
  • www.dakofa.dk

Det gælder også Danmark

-Pt. afventer vi EU-direktiverne, som vi kommer til at tage afsæt i fremover, når det gælder håndtering af affald, genanvendelse osv. Der forventes en stramning af de nugældende danske regler, skønt Danmark internationalt anses for at være rollemodel med vores affaldssystem, der er nøje tilpasset med lovgivning, afgifter og praktiske løsninger i kommunerne med hjælp fra private entreprenører. I løbende opgørelser har Eurostat da også udpeget Danmark til at ligge i top-3 til indsamling af genanvendeligt affald gennem mange år.

Men nu er vi faldet ned på en delt 12. plads og er blevet overhalet af lande, der er endnu mere ihærdige end os. Således ligger lande som Tyskland, Sverige, Holland og Østrig i toppen i dag. Danmark gør det ikke dårligt, men de andre lande – som vi plejer at sammenligne os med – gør det bare bedre, understreger Ole Morten Petersen. De er langt fremme i skoene, og staten og produktionsvirksomheder samarbejder tæt om at gøre det endnu bedre, for at optimere genanvendelsen af materialer, som man kommer til at mangle inden for de kommende par årtier.

CØ på dansk jord

Det a-politiske kompetencecenter for affald og ressourcer, DAKOFA, afholdt i 2016 en CØ-camp med deltagelse af både offentlige og private aktører. Camp’en udmøntedes i en række anbefalinger, der blev afleveret direkte til miljøministeren. Sidenhen har samme miljøminister skabt et Advisory Board blandt virksomhedsledere, der ligeledes netop har offentliggjort en række forslag til tiltag for en øget cirkulær økonomi.

-Lige nu står vi i et vadested, hvor gode idéer heldigvis knopskyder i mange lejre. Og både inden for det offentlige, i kommunerne og i private firmaer, hvor der arbejdes med indsamling, sortering og behandling af affald, gøres der en brav indsats for at ressourceoptimere, siger en optimistisk Ole Morten Petersen.

Ved at sætte turbo på vil vi tillige kunne sælge vores viden til andre lande, således at vi ikke bare gøder jorden for de danske produktionsvirksomheder, men også øger indtjeningen ved at eksportere såvel teknologier som rådgivningsydelser, og derved kan cirkulær økonomi bogstaveligt talt blive til guld og grønne skove, pointerer Ole Morten Petersen, der slutter opsangen med:

- Glem ikke, at gårsdagens affald er morgendagens ressourcer. Og derfor skal vi alle blive bedre, skarpere og mere bevidste i vore forbrugsmønstre og måden, hvorpå vi genbruger og genanvender ressourcerne.