Kaffeambassadør Kathrine Fiske på inspektion på kaffeplantage.

Nespresso sætter turbo på bæredygtighedog genbrug

Nespresso er højkvalitetskaffe fra øverste hylde. Et internationalt brand med gennemslagskraft, men også en virksomhed der påtager sig sit ansvar, når de bæredygtige visioner skal løftes ud i konkrete initiativer og tiltag.

Af: Michael Winther

Siden 2014 har Nespresso haft en returordning for brugte kaffekapsler, hvor forbrugerne ved forskellige indsamlingspunkter, som bl.a. Nespressos egne butikker og i Elgiganten, kunne aflevere de brugte kapsler. Nu er ordningen udvidet, idet det siden april i år har været muligt, at returnere sine udtjente kaffekapsler gennem en ordning, som Nespresso har udviklet i samarbejde med Post Nord. Ordningen går i al sin enkelhed up på, at især forbrugere i tyndt befolkede områder, og med langt til den nærmeste Nespresso Boutique, via en forud frankeret genanvendelsespose kan sende kapslerne retur, så den aluminium kaffekapslerne er fremstillet af, kan genbruges til fremtidige afmålte kaffeportioner. Netop genanvendelsen af de brugte aluminiumkapsler har en høj prioritet i Nespressos CSR-politik, der foldes ud omkring 11 af de i alt 17 målsætninger for FN’s bæredygtighedsmål, som de blev formuleret ved COP21 i Paris forrige år. Aluminium er et metal, der kan genanvendes igen og igen, og ved genanvendelse af aluminium spares 95 pct. energi sammenlignet med den energi, det kræver at udvinde primær aluminium.

Bryg med omhu

Kaffeambassadør Kathrine Fiske på inspektion på kaffeplantage.

Nespresso har valgt at holde fast i brugen af aluminiumskapsler for at give forbrugerne den optimale kaffeoplevelse. Kaffe er kendetegnet ved, at den rummer op til 900 forskellige aromaer, og for at forbrugeren kan få den fuldendte smagsoplevelse og kaffekvalitet, skal indpakningen matche de høje kvalitetskrav. Det gør den hermetisk forseglede aluminiumskapsel til fulde.

- Genanvendelse af kaffekapslerne er afgørende, men det er samtidig vigtigt også at være klar over, at det i højere grad er mængden af kaffebønner, man bruger i brygningen af en kop kaffe, som udgør belastningen af miljøet. Mere kaffe kræver flere plantager, mere vanding og mere transport. Derfor kan det være en god ide at brygge lidt mindre kaffe ad gangen, så det sidste ikke havner i køkkenvasken, hvilket cirka 50 millioner liter eller mere end 200 millioner kopper filterkaffe ifølge tal fra Nestlé desværre gør hvert år i Danmark, siger Fredrik Nilsson, der er landechef for Nespresso Danmark.

Ekspertise og kvalitet

Landechef for Espresso Danmark Frederik Nilsson fortæller, at der hvert år havner 50 millioner kaffe i køkkenvasken.

Nespresso har fremstillet og produceret portionsbaseret kaffe efter sit eget helt særlige koncept i mere end 30 år. Der er tale om gourmet- og specialkaffe af højeste kvalitet. Det faste sortiment består af 24 forskellige slags kaffe, og hertil kommer særlige limited editions, og lige nu to slags kaffe der er særligt egnet til at nydes iskolde. Det faste kaffesortiment kommer fra 12 forskellige lande, dog primært fra Brasilien, Syd- og Centralamerika, Afrika og Sydøstasien. Anderledes forholder det sig med limited edition serierne, hvor Nespresso her sætter fokus på særlige egne eller regioner som eksempelvis Laos eller Nepal. Men med importen af kaffe følger også et ansvar. Ansvaret folder sig ud på flere niveauer og har stor prioritet i Nespressos tilgang til jordens ressourcer, og til de footprint kaffeproduktionen afsætter på miljøkontoen. Mere end 82 procent af kaffen, Nespresso sælger kommer fra Nespressos eget bæredygtighedsprogram AAA Sustainable Quality, der er udviklet i samarbejde med NGO’en Rainforest Alliance.

Programmet omfatter et særligt fokus på at udvikle levedygtige og bæredygtige kaffelandbrug samt uddannelse af de mere end 70.000 kaffebønder og deres familier, der dyrker den kaffe, der indgår i Nespressos sortiment. Endvidere får kaffebønderne økonomisk udbytte på 10-15% sammenlignet med kaffe af tilsvarende kvalitet, hvilket sikrer, at kaffebønderne og deres familier kan se perspektiverne i fortsat at dyrke kaffe. Hertil kommer, at Nespresso har medvirket til at plante 1.4 mio. nye kaffetræer i de kaffeproducerende regioner.

- I Nespresso vil vi gerne gøre en forskel både for den enkelte kaffebonde og for sikringen af et godt og bæredygtigt miljø. Derfor uddanner vi kaffebønderne så kaffetræet, der er meget udsat, får de optimale vækstbetingelser, hvad angår næring og vandmængde. Det skærpede fokus på uddannelse af kaffebønderne og den gode afregningspris sikrer samtidig, at vi formår at holde et meget højt kvalitetsniveau i kaffen, ligesom kaffebøndernes ekspertise fastholdes i dyrkningen og produktionen, fortæller Fredrik Nilsson.

Kaffens aftryk

Kaffedyrkning og kaffeproduktion afsætter som al anden dyrkning og produktion afsæt på klimakontoen, men ifølge Nespresso opstår hele 97 procent af klimaaftrykket udenfor Nespressos egne rækker. Det største klimaaftryk afsættes af forbrugernes egne kaffebryggere som tegner sig for hele 47 procent af klimabelastningen. Selve kaffedyrkningen tegner sig for 19 procent, pakning for 18, mens transporten tegner sig for i alt 11 procent. Og det er i den sammenhæng Nespresso tegner sig for de tre. Hertil skal lægges bortskaffelsen af og genbruget af kapsler, der i alt udgør 5 procent af den samlede klimabelastning.