Fødevarestyrelsens kampagne Mad Med Mindre Kemi giver forbrugerne mulighed for at tage stilling til en række fødevarer på et oplyst grundlag. Selvom danske fødevarer generelt er sunde, gennemkontrolle- rede og gennemregulerede, kan nogle madvarer udgøre et problem for særligt sårbare forbrugere. Gravide kan eksempelvis med fordel være opmærk- somme på mængden af tun i kosten.

Spis varieret - vær opmærksom

Af: Michael Winther

Med Fødevarestyrelsens kampagne Mad Med Mindre Kemi, der blev sat i gang i 2013, har forbrugerne fået et digitalt værktøj, der giver et hurtigt overblik over mulige risici ved bestemte fødevaretyper. En temaside rummer information om korrekt tilberedning af madvarer, gode tips til opbevaring og forarbejdning, tilsætningsstoffer og risici for uønskede stoffer som feks. svampegiftstoffer i nødder og tørret frugt, kviksølv i tun og tjærestoffer i grillet mad. Temaet understøttes af en dynamisk Facebook side, hvor forbrugere kan stille spørgsmål til Fødevarestyrelsens eksperter. Det er eksperterne selv, der udvælger det emne eller den problemstilling, der sættes under lup, og som regel vælges emnet ud fra aktuelle eller sæsonbetingede forhold. Initiativet på Facebook er blevet en ubetinget succes med 55.800 følgere. Det er dialog og meningsudveksling i øjenhøjde, og det er nyttig forbrugerinformation.

Hurtigt overblik

Fødevarestyrelsen, der er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, har ansvaret for at føre tilsyn og kontrol med fødevarer og veterinære forhold i Danmark. Hertil kommer kundebetjening, rådgivning og vejledning af fødevarevirksomheder, EU-arbejde og oplysningsvirksomhed om fødevarer. Netop kampagnen Mad Med Mindre Kemi udspringer af forpligtigelsen til at drive oplysningsvirksomhed.

- På siden Mad Med Mindre Kemi har vi samlet og rubriceret forbrugervenlig information om diverse fødevarer, og de risici der kan opstå. Det er et opslagsværk, hvor forbrugeren hurtigt kan danne sig et overblik over de forskellige risici relateret til bestemte fødevarer, og hvordan man undgår uønsket kemi i sine fødevarer. Der er ikke tale om nogen form for løftede pegefingre, blot proaktiv forbrugerinformation baseret på videnskabelig evidens. Derfra er det så op til forbrugeren selv at afgøre, om man vil følge de gode råd og vejledninger, fortæller Maja Kirkegaard fra Fødevarestyrelsen, der er biolog og har en Ph.d i miljømedicin.

Jul uden uønsket kemi

Kampagnen fokuserer på en række forhold omkring kemi og madvarer. Både den naturligt forkomne kemi som findes i en række fødevarer, og den kemi som er tilført fødevareproduktet under dyrkning og opdræt, forarbejdning og emballering. På kampagnesitet kan man hente information om hvordan man helt undgår eller drosler ned på bestemte kemiske stoffer. Det gælder alt fra nitrit og pesticidrester over bisphenol A, flourerende stoffer og ftalater til akrylamid og tjærestoffer samt kviksølv, bly og dioxiner. Plus en masse anden nyttig information om bl.a. konserveringsstoffer, svampegiftstoffer, fastfood, økologi og farvestoffer.

- Der er reelt tale om en oplysende forbrugerguide. Her kan eksempelvis den gravide søge information om, hvorfor man kan begrænse laks fra Østersøen i kosten under sin graviditet. Grillentusiasten kan få gode råd til, hvordan man begrænser det kræftfremkaldende stof PAH, der dannes i forbindelse med grillstegning og røgning af madvarer. Endvidere er der guides til hvordan man begrænser uønsket kemi fra sine køkkenredskaber. Meget information ja. Men nyttigt og oplysende og meget brugbar hvis man vil minimere eksponeringen for bestemte kemiske stoffer, eller udviser intolerance over for visse kemiske stoffer og sammensætninger, forklarer Maja Kirkegaard.

Spis varieret

For at undgå et højt indtag af særlige kemiske stoffer eller toxiner gennem sine fødevarer, som i værste fald kan fremme kræft eller hormonforstyrrelser, lyder Fødevarestyrelsens enkle kostråd, at man skal spise varieret. Netop variationen i sit madindtag er kroppens bedste bolværk mod utilsigtede og uacceptable mængder af skadelige stoffer overført fra madvarerne. Men der er også nyttig kemi i forarbejdede fødevarer. Den nyttige kemi sikrer bl.a. varernes holdbarhed og sikkerhed, ligesom en række aromastoffer giver ekstra smag og dybde til fødevarerne.

- Generelt kan man sige om danske fødevarer, at de er godt reguleret i forhold til uønskede stoffer, og at mængderne når de uønskede stoffer optræder, ligger inden for det acceptable. Men det er klart at visse udsatte grupper som bl.a. gravide og børn, har godt af at skrue ned for indtaget af visse fødevaretyper. Fx skal små børn ikke have for meget tunfisk på grund af risikoen for forhøjede mængder kviksølv, fordi det ophober sig i hjernen, hvor det kan påvirke hjernens udvikling. Omvendt er fisk også ernæringsmæssigt sundt, og indeholder en række vitaminer og olier, som er sundt for kroppen. Derfor kan man i nogle situationer havne i et dilemma, hvor man må veje fordele og ulemper op mod hinanden. Læren er blot, at det bedste kostråd er at spise varieret, lyder det fra Maja Kirkegaard.