FødevareBanken modtager og distribuerer alle former for overskudsmad. Her overskydende krydderurter. Foto: Creative Commons

FødevareBanken er snart landsdækkende

FødevareBanken er en aktiv medspiller, når det handler om at bekæmpe madspild og arbejder strategisk på at dække hele landet. Inspirationen kommer fra Canada, og med 1,9 millioner måltider årligt spiller Fødevarebanken en afgørende rolle i livskvaliteten for socialt udsatte børn, unge og voksne.

Af: Michael Winther

FødevareBanken er distribution af overskudsmad i stor skala. Her et parti morgenmadsprodukter doneret af Kelloggs. Foto: Creative Commons

FødevareBanken er en græsrodsbevægelse, der har eksisteret siden 2008. Hver dag flytter de 2,7 tons friske fødevarer fra producenter og grossister til socialt udsatte medborgere. Det kræver overblik, logistisk planlægning, lagerkapacitet, kølebiler og en række frivillige hænder, der hver dag sørger for fordelingen og transporten af dagens overskudsmad. Indsatsen der i sin grundstamme hviler på frivilligt arbejde, er samtidig afhængig af økonomisk støtte og donationer fra en række aktører af både privat og offentlig karakter, ligesom Fødevarebanken er afhængige af en række af strategiske samarbejdspartnere. Og efter en succesfuld etablering i Aarhus er FødevareBanken nu på vej til hele Sjælland og Syddanmark.

Kvalitet og friskhed

Bekæmpelsen af madspild har gennem de senere år fået større og større opmærksomhed i fødevarebranchen, blandt forbrugerne og på den politiske dagsorden. Derfor møder Fødevarebanken stor velvilje overalt. Fødevarebanken modtager kun friske fødevarer, som af den ene eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne. Kvaliteten skal være i orden, og fødevaredonorerne skal selv stå på mål for, at de donerede fødevarer lever op til almindelige, lovregulerede og gængse kvalitetskrav.

Det Bevidste Valg har sat Trine Baadsgaard, der er presse- og kommunikationsansvarlig i FødevareBanken, i stævne. Her svarer hun på seks centrale spørgsmål om FødevareBankens ideer, virke og målsætninger.

Hvad er det sidste nye?

- Aktuelt skal vi til at etablere en ny afdeling af FødevareBanken i Kolding. Det sker ved hjælp af en stor økonomisk donation fra OAK Foundation Denmark, og den nye afdeling skal dække hele region Syddanmark med overskudsmad primært fra producenter og leverandører i netop den region. Kommunen har været meget imødekommende, og har hjulpet os meget i hele processen. Samtidig skal vi med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond i gang med at etablere os på hele Sjælland. Ambitionerne om at blive landsdækkende er altså i fuld gang med at blive indfriet.

Hvad er madspild?

FødevareBankens kendetegn

  • Der arbejdes professionelt, fødevaresikkert og i stor skala.
  • De forbinder fødevareproducenters overskud med ernæringsbehovet hos socialt udsatte.
  • De giver – via sociale organisationer – udelukkende mad til trængte mennesker.
  • De uddeler gode, friske fødevarer og bidrager til øget fællesskab og livsglæde.
  • De arbejder med frivillige og inklusion.

- Madspild er lig med overskudsmad, der på et eller andet tidspunkt af den ene eller anden grund, ville havne i genbrugscontaineren. Det kan være fødevarer, der nærmer sig sidste salgsdato, sæsonvarer som har en begrænset aktualitet eller varer med en konkurrence hvor konkurrencen er udløbet. Det kan også være varer, der er af politiske grunde er handelsblokeringer imod, varer med beskadiget emballage og varer med kvalitetsfejl som forkert farve eller for lavt volumenindhold. Andre grunde er etikettefejl med misvisende information om varen, og endelige reel overproduktion hvor producenten har fremstillet for mange varer eller supermarkedet indkøbt flere varer, end de kan sælge. Det er de fødevarer, og altså det madspild vi modtager, og som vi distribuerer videre til vores mange samarbejdspartnere, som så sørger for at socialt udsatte børn, unge og voksne, får et sundt og nærende måltid. Der er stor volumen i vores arbejde, og hver dag sørger vores frivillige ildsjæle for, at der bliver distribueret 6500 måltider. Det kræver logistik, planlægning og præcision.

Hvem modtager overskudsmaden?

- Vi samarbejder kun med organisationer, som så samtidig har ansvaret for at tilberede maden til de socialt udsatte. Organisationerne er bl.a. Røde Kors, Blå Kors, Frelsens Hær og Kirkens Korshær, men det er også kvindehjem, herberger, væresteder og natcaféer. Derudover leverer vi fødevarer til morgenmadscaféer, hvor børn og unge kan få et solidt morgenmåltid, inden de skal i skole. Og vi ved jo, at et sundt måltid er en forudsætning for indlæring.

Hvor kommer madvarerne fra?

- Vi får vores madvarer fra et bredt udvalg af producenter, grossister og supermarkeder. Det er store koncerner som bl.a. Arla, Kelloggs, Coop, Unilever, Dagrofa og Royal Greenland. Men også Aldi, Lidl, nemlig.com, Thise, Øllingegaard og Årstiderne. Samtidig har vi en omfattende strategisk samarbejdsaftale med Dansk Supermarked, der via Netto donerer rigtig mange fødevarer til FødevareBanken. Men vores set-up med fødevaresikkerhed og sporbarhed koster. Derfor er vi afhængige af en lang række samarbejdspartnere og donorer på det rent økonomiske niveau. De er med til at finansiere lagerkapacitet, kølebiler, professionelle driftschefer og vores kvalitetssikringssystem. Samarbejdspartnerne her er bl.a. Velux Fonden, A.P Møller Fonden og Salling Fonden. At arbejde med overskudsfødevarer stiller nemlig høje krav til egenkontrol og hygiejne. For at sikre sporbarheden i de donerede fødevarer registreres alle varerne via et scannersystem med de velkendte stregkoder. Det fungerer meget tilfredsstillende og sikrer, at vi til enhver tid distribuerer friske varer. Vi har da også en elitesmiley, og kan til enhver tid fremlægge dokumentation for, at vores fødevarehåndtering og procedurer i forbindelse med opbevaring og distribution lever op til de højst tænkelige kvalitetskrav.

Hvem sørger for distributionen?

- I FødevareBanken kører vi jo fødevaredistribution i stor skala. Det kræver mandskab og professionalisme. For det første har vi på vores lagre og distributionscentre i København og Aarhus ansat professionelle driftschefer, der har forstand på og stor erfaring med håndtering og distribution af fødevarer. Hertil kommer en række frivillige ildsjæle og entusiaster, som der er ca. 130 af i alt. De sørger hver dag for at bringe overskudsmaden ud til modtagerne. Nogle af de frivillige arbejder to dage om ugen, andre en dag om måneden, og så er der en masse, der ligger i spændet imellem de to yderpunkter. De frivillige repræsenter også mange forskellige tilgange til madspild, og aldersspredningen er stor. Vi har efterlønneren, der af et godt hjerte til sagen, gerne vil bidrage med at hente og bringe fødevarerne ud. Vi har studerende, unge arbejdsløse der bruger FødevareBanken som en indgang til arbejdsmarkedet. Det gælder også flygtninge og indvandrere, som ser frivillighedsarbejdet som en mulighed for at få fodfæste, og lære det danske arbejdsmarked at kende. Men der er ingen tvivl om, at de alle sammen kommer for at gøre den berømte forskel, gøre noget for andre og arbejde for en sag, der virkelig rykker. Ikke bare i teorien, men også på det praktiske og sociale plan. Det her er virkelig hjælpearbejde i øjenhøjde. Der bliver flytter kasser en masse, men FødevareBanken er bestemt også forum for socialt samvær og gode kontakter. Det er en sag som belønnes af smil og taknemmelighed, og af og til en kop kaffe, samt en sommerfest og en julefrokost. Alle er velkomne, og alle kan få en rolle at spille i distributionen og indhentning af de overskydende fødevarer. Endvidere har vi introduceret nogle mentorforløb for unge, der har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet. Det betyder konkret oversat, at vi på vores kølebiler har indrettet et såkaldt tredje sæde, hvor en ung uden tilknytning til arbejdsmarkedet kan få en slags praktikforløb. Projekt går i al sin enkelhed ud på, at den unge indgår i et arbejdsteam sammen med nogle erfarne frivillige. På turen rundt til fødevaredonorerne og til aftagerne af varerne, får de sig så en snak om livets værdier, livets tilskyndelser, glæder og sorger. Den unge får sig med andre ord et forbillede, som han eller hun kan se op til. Det er et virkningsfuldt set-up. Og tilfredsheden er stor hele vejen rundt.

Hvordan kan man støtte arbejdet?

- Som virksomhed kan man støtte vores arbejde ved at donere mad eller penge, som privatperson kan man melde sig som frivillig eller tegne et medlemskab af foreningen. Det er den enkle måde at forklare det på. Men der er faktisk rigtig mange måder at gøre det på. Du kan fx støtte ved at købe vores julekort, donere pengene fra flaskepant i Nettobutikkerne til vores arbejde, dele vores opslag på Facebook eller deltage aktivt i vores kampagner. Vi hilser al støtte velkommen i vores arbejde, for som vi siger: Ingen kan gøre det hele – men alle kan gøre noget. Og det er vigtigt i vores arbejde med at give sundhed og livskvalitet til socialt udsatte gennem doneret overskudsmad af fineste kvalitet, afslutter Trine Baadsgaard fra FødevareBankens administrationslokaler på Birkedommervej i København.