Mange bække små - gør en stor å

Med supermarkedskæden føtex’ skærpede opmærksomhed på madspild i egne rækker, er der også sket en række forbrugerrettede tiltag i kædens butikker. Det handler om mindre posestørrelser, ændring af interne rutiner og et større fokus på brugen af data i logistikdelen.

Af: Michael Winther

Fødevarespild er en af klodens allerstørste udfordringer i forhold til klimaets sundhed. Fødevareproduktion er ressourceforbrugende og CO2-udledende. Derfor er der al mulig grund til at tackle problemstillingen med seriøsitet og konkrete anvisninger og tiltag. føtex har kigget ind ad og spurgt sig selv, hvad de kan gøre bedre i forhold til at reducere madspildet i egne rækker og i samarbejde med producenter, grossister og forbrugere. Det har til dato resulteret i en række tiltag, der alle sammen medvirker til at reducere madspildet. Tiltagene dækker alt fra mindre posestørrelser, en særlig køleboks med datovarer til et samarbejde med Wefood, der i regi af Folkekirkens Nødhjælp sælger overskudsmad fra bl.a. føtex.

- Der kasseres hvert år 700.000 tons mad alene i Danmark. Det er jo et kæmpemæssigt bjerg. Derfor handler vi. Vi har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Wefood om at levere vores overskudsvarer til dem. Overskuddet på salget af madvarerne går til nødhjælp i verdens fattigste lande. Men tiltagene i føtex butikkerne rummer bestemt også andre tiltag end at skabe god samvittighed. Aktuelt analyserer vi hele vores logistik, herunder rutinerne i frugt og grønt, hvor nyt inventar med plads til færre varer har betydet flere større rotationer og dermed friskere varer til kunden Derudover er vi blevet langt bedre til at forecaste varesalget, fordi vi i langt højre grad end tidligere udveksler data med producenter og grossister, fortæller kædedirektør Thor Jørgensen fra føtex.

Forsyningskæden under lup

De brede tiltag i forhold til at bekæmpe madspildet har samtidig resulteret i, at føtex er begyndt at undersøge mulighederne for at bruge endnu flere ’skæve madvarer’, som eksempelvis gulerødder med en særlig krumning, i egen producerede varer. Der er også øget opmærksomhed på emballagens beskaffenhed i forhold til at holde fødevarerne friskere i længere tid hos forbrugerne, ligesom hele forsyningskæden er under lup.

Thor Jørgensen, kædedirektør i føtex

- Et lille men godt eksempel på at forsyningskæden og distributionen er en vigtig spiller, når madspildet skal bekæmpes, er historien om vores snitsalater. Tidligere fik vi dem med 48 timers levering, i dag er den nedsat til 24 timer. Den tidsreduktion har bestemt værdi i forhold til bekæmpelsen af madspild, fordi vi dels har længere tid til at sælge varen, og dels at varen har en længere levetid hos kunderne. Netop samarbejdet med kunderne er et vigtigt indsatsområde. Vi er bl.a. i gang med at udvikle opskrifter med fokus på at vejlede kunden til at bruge hele sit indkøb i madlavningen ved at udnytte råvarerne fuldt ud, og ligesom vi også arbejder på, hvordan vi får brugt hele koen, og ikke kun de møre bøffer og lækre udskæringer, forklarer Thor Jørgensen.

Kompleks størrelse

Allerede i dag kan det fornyede fokus på reduktion af madspild aflæses på bundlinjen i regnskabet hos føtex. Sidste år blev den skærpede opmærksomhed på madspildet konverteret til 15 millioner kr. mere i kassen fremfor at ende i skraldecontainerne. - At bekæmpe madspildet er en kompleks størrelse, der rummer mange facetter. Lige fra den lille ændring med mindre indhold i poserne til donationerne af større varepartier til Wefood. Men alle tiltag nytter, når madspildet skal reduceres. Til gavn for miljøet, for priserne på fødevarerne og til glæde for samvittigheden, siger Thor Jørgensen.

Ambitiøse måltal for minimering af madspild

Supermarkedskæden føtex er gået aktivt ind i kampen mod madspild. Det handler om at tage et medansvar. Erkende at man er en del af problemet, og samtidig en del af løsningen. Madspild er i dag et af de største problemer i fødevarebranchen, og hvert år kasserer føtex flere tusinde kilo fødevarer.

Af: Michael Winther

føtex har taget livtag med problematikken omkring madspild, og har derfor formuleret nogle ret markante målsætninger for at nedbringe fremtidens spild af mad. Den øgede bevidsthed om madspildets konsekvenser kan allerede aflæses positivt på bundlinjen. I 2016 formåede føtex-kæden gennem en række tiltag at nedbringe madspildet med i alt syv procent. Fremover følger føtex samtidig FN´s bæredygtighedsmål, og det betyder, at føtex i 2030 har reduceret madspildet med mindst 50 procent.

- Det er bestemt en ambitiøs plan, vi har iværksat. Men vi er også forpligtet til at handle. Fødevareproduktion er nemlig en stor faktor i forhold til regnskabet på miljøkontoen, og derfor er det helt uholdbart at producere for at smide væk. Det skal fødevarebranchen væk fra, siger kædedirektør i føtex Thor Jørgensen.

Intern kommunikation

Med det fornyede fokus på at undgå madspild, med de klare mål for reduktionen og med tydelige og markante forbrugertiltag har f øtex samtidig skærpet opmærksomheden på den interne kommunikation omkring madspild, udsmidning af fødevarer og bæredygtighed. Gennem målrettet intern kommunikation orienteres de over 15.000 medarbejdere med løbende information om udviklingen og resultaterne af madspildskampagnen, ligesom der er månedlige medarbejdermøder, hvor indsatsen evalueres og behandles.

- Vi holder gryden i kog omkring konsekvenserne af madspild med en stærk indsats om problemstillingen i den interne kommunikation. På den måde forventer vi, at alle medarbejdere påtager sig et personligt ansvar i forhold til at bekæmpe madspildet i dagligdagen. Kampen mod madspild handler selvfølgelig om mange ting, og er afhængigt af, hvor man arbejder i organisationen. Men det, at vi italesætter en dagsorden, der handler om at nedbringe madspildet, betyder, at den enkeltes opmærksomhed bliver skærpet. Og det er den tilstand, vi gerne vil opnå, fordi vi altså nu en gang løfter bedst i flok, forklarer Thor Jørgensen.

Reduktion af fodaftryk

føtex, der er en del af Dansk Supermarked, har som den første supermarkedskæde fremlagt sine tal for, hvor stort madspildet rent faktisk er. Tallet er skræmmende i sig selv, og derfor går føtex nu aktivt ind i arbejdet med at engagere både producenter, grossister, detailhandlen og forbrugerne i kampen mod at bekæmpe madspildet.

- Vi skal have reduceret fødevareproduktionens footprint i miljøomsætningen og den belastning, som den pålægger kloden. Det ansvar er en kollektiv opgave, der nødvendigvis skal løftes i et samarbejde mellem producenterne på den ene side og grossisterne, detailhandlen og forbrugerne på den anden. Mindre madspild er nemlig godt for alle. Ikke bare for miljøet, men også fordi mindre madspild resulterer i lavere priser, hvis supermarkeder og andre butikker i detailleddet bliver forretningsmæssigt drevet, lyder det fra Thor Jørgensen.

En indsats der kunne aflæses på bundlinjen i form af 15 millioner kr. mere i kassen fremfor at ende i skraldecontainerne.

føtex og Wefood i tæt samarbejde i kampen mod madspild

Overproduktion af fødevarer skaber klimaforandringer og tærer på jordens ressourcer. Derfor har føtex indgået et unikt samarbejde med Wefood, der sælger overskudsmad til reducerede priser. Overskuddet går til nødhjælp og landbrugsprojekter i verdens fattigste egne.

Af: Michael Winther

føtex har hjulpet Folkekirkens Nødhjælp med at etablere de nye Wefood butikker, der siden 2016 har solgt overskudsmad til reducerede priser til danske forbrugere. I dag sker det fra to adresser i København på henholdsvis Amagerbrogade og Nørrebrogade. I 2017 åbner en ny Wefood butik i centrum af Aarhus. Hjælpen har bestået i og består fortsat af juridisk hjælp, læring i fødevare-sikkerhed, materiel som hylder og kølemontre, sparring og logistik og ikke mindst i de mange donerede fødevarer, butikkerne hver dag modtager. Derfor er føtex og Wefood i dag bundet sammen i en strategisk alliance, der sikrer, at overskudsmad ikke havner i genbrugscontaineren, at miljøet skånes, og at verdens fattigste får hjælp som følge af initiativet.

- føtex er i dag vores primære samarbejdspartner og leverer ca. 20 procent af den overskudsmad og de husholdningsprodukter, vi sælger i butikkerne. Det er meget i betragtning af, at Wefood samarbejder med mere end 200 leverandører. I butikkerne har vi et bredt sortiment, med alle mulige slags varer. Det er alt fra frugt og grønt, brød, cornflakes, saftevand og mel til forskellige husholdningsprodukter. Fødevarerne lever fuldt op til reglerne om fødevaresikkerhed. Det er altså ikke gamle varer, men overskudsvarer de normale butikker ikke kan nå at sælge inden udløbsdato. Hertil kommer varepartier, der på den ene eller anden måde er beskadiget. Det kan være et trykket hjørne i emballagen, forkert mærkning eller noget andet, forklarer engagement chef Kenneth Kamp Butzbach, fra Folkekirkens Nødhjælp.

Handlekraftig aktør

Mellem 30 til 50 procent af verdens fødevareproduktion bliver smidt ud uden at gøre gavn for hverken mennesker eller dyr. Alene i Danmark havner der hvert år 700.000 tons madvarer i containerne. Det er et uhyggeligt tal, og det enorme madspild har betydning for den samlede efterspørgsel af madvarer på verdensplan. Det påvirker fødevarepriserne, og det er verdens fattigste, der betaler den højeste pris. Og når man medregner, at det samlede madspild i verden alene på klimafronten giver anledning til lige så meget drivhusgas som hele verdens transport-sektor, er det på tide at handle radikalt.

- I Wefood har vi formået at placere os som en synlig og handlekraftig aktør ved at sælge mad som ellers ville være gået tabt. Samtidig er vi en voksende bevægelse, hvor vi i det offentlige rum italesætter problematikkerne omkring madspild og et forum, hvor forbrugerne kan engagere sig i kampen, lyder det afsluttende fra Kenneth Kamp Butzbach.